Monday, August 19, 2019

Mens Club Championship results -

1st Flight
Champ - (134) Kevin Peterson
2nd Gross - (137) Keaton Woodland
3rd Gross - (138) Kurt Moore
4th Gross Tie - (142) Frank Slaugh
4th Gross Tie - (142) Broc Carlson

1st Net - (124) Bryan Peterson
2nd Net Tie - (128) Broc Ballif
2nd Net Tie - (128) Jay Blair
4th Net - (129) Braxton Welch

2nd Flight
1st Gross - (162) Craig Brenkman
2nd Gross - (164) Jori Blair
3rd Gross -  (166) Cayson VanBeekum
4th Gross - (168) Cory Mecham

1st Net - (128) Adam Viator
2nd Net - (131) Cole VanBeekum
3rd Net - (132) Matt Foutch
4th Net - (134) Jason Cantonwine

Closest to the Hole - 
Alika Fernandez
Craig Dearden (2)
Bryan Peterson
Alex Porter
Tyler Chugg

Frank Slaugh
Trevor Ellison
Dean Devries
Craig Hillman
Jeff Tucker
Shaun Lueders

Tuesday, August 13, 2019

2 Man Alternate Shot BB results -

1st Flight - 
1st Place Gross - (58) Tyler Herzog / Alex Herzog
2nd Place Gross Tie - (62) Kevin Peterson / Jeff Cliften
2nd Place Gross Tie - (62) Kurt Moore / Tom Bashford
1st Place Net - (59.09) Garet Pilgrim / Bryan Peterson
2nd Place Net - (59.43) Aaon VanBeekum / Cole VanBeekum

2nd Flight - 
1st Place Gross - (73) Paul Nelson / Sal Gramalia
2nd Place Gross - (74) Art Shively / Joe Larson
1st Place Net - (62.1) Ralph Delgado / Ken Hansen
2nd Place Net - (62.16) Matt Foutch / Jeff Edwards

Closest to the hole -
Kelly Wilkerson
Kraig Moore *Hole in One*
Craig Hillman
Adam Viator
Ken Hansen / Cole VanBeekum
Alika Fernandez