Tuesday, July 19, 2022

2 Man Improve results (after revisions) -

1st Gross – (60) Cole VanBeekum / Cayson VanBeekum                         $180 ea 

T2nd Gross – (62) Craig Dearden / Mike Mathieu                                      $60 ea  

T2nd Gross – (62) Broc Ballif / Alex Porter                                                  $60 ea     

T2nd Gross – (62) Braxton Welch / Craig Brenkman                                 $60 ea 

  

1st Net – (51) Jason Cantonwine / Kent Bashford                                   $180 ea 

2nd Net – (52) Cooper VanNatta / Ritch Shafer                                       $105 ea   

T3rd Net – (55) Art Shively / Paul Nelson                                              $37.50 ea 

T3rd Net – (55) Quinn Hansen / Jeff Ketcham                                      $37.50 ea 

 

Closest to the hole - $25 ea 

Craig Brenkman 

Craig Dearden (2) 

Jake Bailey 

Jr Conatser (3) 

Brandon Dalebout 

Alex Porter 

Jason Wilson 

Steve Hall 

Mike Mathieu 


Wednesday, July 13, 2022

4 Man Scramble (paired) results -

1st Place – (56)                        $100 ea 

Jake Bailey 

Mike Bell 

Cory Mecham 

Matt Foutch 

 

2nd Place – (57)                       $75 ea 

Cayson VanBeekum 

Richie Smith 

Jay Blair 

Mike Archer 

 

T3rd Place – (59)                      $12.50 ea 

Aaron VanBeekum 

McKay Hunt 

Paul Nelson 

Cooper VanNattta 

 

T3rd Place – (59)                      $12.50 ea 

Jeff Tucker 

Darren Sawley 

Tim Puls 

Jon Leonard 

 

Closest to the Hole  -                $25 ea 

Alex Porter 

Shawn Lueders 

Jay Blair 

Cory Mecham 

Mike Mathieu 

Cayson VanBeekum 


Saturday, June 18, 2022

“18 Mullies” Ind Gross / Net results –

1st Flight - 

1st Gross - (61) Keaton Woodland                   $100 

2nd Gross - (62) Tyler Herzog                            $70 

3rd Gross - (63) Nate Herzog                             $50 

4th Gross - (65) Jake Bailey                                $25 

 

1st Net - (61) Alika Fernandez                           $100 

T2nd Net - (62) Tom Bashford                           $60 

T2nd Net - (62) Dave Casteel                             $60 

4th Net – (63) Doug Brown                                $25 

 

2nd Flight -  

1st Gross - (75) Jeff Ketcham                             $100 

2nd Gross - (76) Jason Cantonwine                  $70 

3rd Gross - (78) Kelly Wilkerson                        $50 

4th Gross - (79) Joe Larson                                 $50 

 

T1st Net – (63) Ken Fierro                                  $85 

T1st Net – (63) Kent Bashford                           $85 

T3rd Net – (66) Art Shively                                $18.75 

T3rd Net – (66) Stanley Kakita                          $18.75 

T3rd Net – (66) Ritch Shafer                              $18.75 

T3rd Net – (66) Kolby Gittens                            $18.75 

 

Closest to the Hole –                                           $25 ea 

Nate Herzog 

Jason Cantonwine 

Art Shively 

Nate Herzog 

Keaton Woodland 

Keaton Woodland 


Monday, June 6, 2022

Jr / Sr results -

1st Gross – (65) Jeff Beadles / Brandon Dalebout               $100 ea 

2nd Gross – (66) Justin Fry / Tom Bashford                           $ 75 ea 

T3rd Gross – (68) Jake Bailey / Craig Dearden                      $22.50 ea 

T3rd Gross – (68) Shawn Lueders / Scott Erling                   $22.50 ea 

 

1st Net – (60) Jason Cantonwine / Kent Bashford               $100 ea 

T2nd Net – (61) Braxton Welch / Mike Bell                          $ 60 ea 

T2nd Net – (61) Tyson Hanson / Dean Devries                    $ 60 ea 

 

Closest to the hole – $25 ea 

Kevin Orvin 

Jeff Beadles 

Mike Irons 

Scott Erling 

Braxton Welch 

Craig Dearden 

 


 
Monday, May 23, 2022

"18 Mullies" 2 Man Best Ball results -

1st Gross (66) - Craig Dearden / Mike Mathieu                            

T2nd Gross (68) - Randy Thinnes / Aaron VanBeekum                

T2nd Gross (68) - Jake Bailey / Kevin Orvin                                     

T4th Gross (69) - Chuck Taylor / Kraig Moore                      

T4th Gross (69) - Mike Bell / Jeff Tucker                                          

 

1st Net (58) - Ken Fierro / Dave Casteel                                       

T2nd Net (59) - Art Shively / Paul Nelson                                     

T2nd Net (59) - Joe Larson / Bob Robinson                                   

T2nd Net (59) - Kent Bashford / Colby Bashford                           

 

Closest to the hole - 

Randy Thinnes 

Bryan Peterson 

Bob Robinson 

Matt Foutch 

Richie Smith 

Jeff Tucker 


Monday, May 16, 2022

1-2-3 Net results -


1st  Place -  

Mike Mathieu 

John Schwitzer 

Ken Fierro 

Jon Leonard 

 

2nd Place - 

Chuck Taylor 

Dave Casteel 

Greg Halverson 

Robert Roddom 

 

T3rd Place - 

Bob Robinson 

Dan Searle 

Ritch Shafer 

Doug Craner 

 

T3rd Place –  

Quinn Hansen 

Ryan Heszler 

Jeff Ketcham 

Tony Williams 

 

Closest to the Hole –  

Chuck Taylor 

Jeff Ketcham 

Dan Searle 

Jake Bailey 

Ryan Heszler 

Mike Bell 


Tuesday, April 26, 2022

Men's 6/6/6 results -

1st Gross – (66) Justin Fry / Clair Geiger                               $100 ea 

T2nd Gross – (67) Tom Bashford / Kurt Moore                      $70 ea 

T2nd Gross – (67) Mike Bell / Craig Dearden                          $70 ea 

T4th Gross – (68) Jeff Beadles / Chuck Taylor                        $15 ea 

T4th Gross – (68) Jake Bailey / Kevin Peterson                      $15 ea 

 

1st Net – (56.1) Brian Laubacher / Jim Recker                     $100 ea 

2nd Net – (56.74) Jay Blair / Thahn Luu                                  $80 ea 

3rd Net – (59.74) Quinn Hansen / Jeff Ketcham                    $60 ea 

4th Net – (60.47) Justin Woodland / Ryan Heszler                $30 ea 

 

Closest to the Hole - $25 ea 

Randy Thinnes 

Brandon Dalebout 

Clair Geiger 

Tyson Brown 

Jeff Ketcham 

Jake Bailey